Enginyeria de software

L'enginyeria de software consisteix en establir ens principis i mètodes de la enginyeria per tal d'obtenir software de manera rentable. Aquest software s'ha de produir dins dels terminis de temps adequats, de formma eficient i garantida, i a la vegada ha de ser adaptable, fàcil d'utilitzar i de mantenir. A més, s'ha de tenir molt en compte la documentació associada que es requereix per a què els desenvolupadors actuals i futurs puguin desenvolupar, operar i mantenir l'aplicació actualment i en un futur. Partint d'aquestes premises, TecSolutions aplica a cada un dels seus processos de desenvolupament de software la síntesi de cada una d'elles i així aconseguir produir software de qualitat. Utilitzem els següents mètodes o estàndars:

  • Especificació funcional
  • Especificació del disseny
  • Definició de requisits
  • Especificacions tècniques
  • Testing unitari