Projectes

La Gestió de Projectes és un servei que té com a finalitat principal la planificació, el seguiment i el control de les activitats i dels recursos humans i materials que intervenen en el desenvolupament d'un sistema d'informació

TecSolutions Grup TS enfoca aquesta línia de negoci a millorar els processos dels nostres clients de manera eficient i rentable, tot aportant solucions òptimes basades en la nostra experiència en el desenvolupament i la implantació de projectes del sector de les Tecnologies de la Informació.

Les especialitzacions d'aquest àmbit són:

  • Planificació de projectes
  • Control de projectes
  • Gestió de canvios i incidències
  • Gestió de projectes