Bases de dades

Les bases de dades d'una empresa mantenen un cert paral·lelisme amb l'estructura i el caràcter de la informació de l'organització a la qual pertanyen. Generalment estan centralitzades i ubicades físicament als servidors principals de l'empresa.

A TecSolutions Grup TS reconeixem la importància de la gestió de la informació de les empreses i per aquest motiu tenim especialistes en les següents tecnologies de bases de dades:

  • Access
  • SQL Server
  • DB2
  • Informix
  • Oracle PL/SQL
  • Crystal Reports