Outsourcing


LA NOSTRA METODOLOGIA DE TREBALL

El nostre objectiu és estalviar temps i diners a les empreses clients mitjançant l'externalització dels seus processos de selecció. Per a aconseguir-ho, utilitzem les tecnologies més destacades.

A Provaid aportem els recursos i els mitjans tècnics i humans necessaris per a la correcta selecció del personal que formarà part de l'empresa client, posant a la seva dispoció tota la nostra experiència i manera de fer.


FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:
Anàlisi de la demanda:
 • Informe de l'empresa.
 • Anàlisi de la cultura de l'empresa.
 • Anàlisi del perfil del la posició vacant.
 • Disseny de les característiques de la posició vacant: descripció de les funcions, resposabilitats, missió, competències...

Selecció:
 • Buscar candidats que responguin potencialment al perfil de la posició vacant a través de diferents mitjans: base de dades pròpia i actualitzada, captació a través de la nostra pròpia web, portals especialitzats de feina i també les noves eines 2.0 (xarxes professionals).
 • Preselecció de candidats.

Evaluació de candidats:
 • Realització d'entrevistes personals amb els nostres consultors especialitzats.
 • Examen tècnic específic (si el perfil ho requereix)
 • Entrevista amb un tècnic (si el perfil ho requereix)
 • Demanar referències
 • Elaboració d'un informe complet perquè el client pugui evaluar un candidat.

Presentació dels candidats:
 • Presentació dels candidats seleccionats a l'empresa client.
 • Negociació: en cas que el client ho demani, podem intervenir com a mediadors per a aconseguir l'acord final.
 • Després que el candidat s'incorpori a l'empresa, un dels nostres consultors es comunica amb l'empresa per a seguir l'integració del candidat.